The Native Circle.

Mitayue Oyasin.


Keltische Boomastrologie.

De Eik.

Sleutelwoorden:

De Moedige.

Een IJzeren doorzetter.

Geboorte datum:

21 maart.

Boomteken Eik typering eigenschappen:

Robuust van aard; Sterk; Dapper; Onafhankelijk; Actief; Verstandig; Houdt niet van veranderingen; Houdt voeten stevig op de grond; Meedogenloos.

Keltische Boomteken Eik.

Je hebt dezelfde kracht en vastberadenheid als de eik. Je gaat tegen de stroom in als je tegenstand ontmoet, wekt dat je vechtlust op. Je hebt een ijzeren gestel, je wordt meestal stokoud. Een eik heeft een innerlijke drive om de tijd nuttig te besteden, heeft een hekel aan niets doen en zit vol ondernemingslust. Dit maakt dat een werkgever in de werksituatie erg blij is met een eik. Eiken staan vertrouwend in het leven. Als het allemaal tegenzit, gaat de eik niet bij de pakken neerzitten, maar blijft enthousiast en gemotiveerd doorgaan met andere dingen of een nieuw doel om zich daar weer helemaal voor in te zetten.

Wat de liefde en relaties betreffen, heeft de eik de neiging om zich nogal star op te stellen en is de romantische kant niet echt sterk aanwezig. Belangrijk voor een eik is om een partner te hebben die deze kant wat meer naar boven haalt. De eik heeft in principe de intentie om, als de geschikte partner eenmaal gevonden is, deze de rest van het leven trouw te blijven. Bij de Germanen was de Eik aan de God Donar gewijd. Hij was de God van de donder, het onweer. Het is opvallend dat de bliksem vaker eiken treft dan andere bomen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat eiken vaak op kruispunten van ondergrondse wateraders staan. Daarnaast bevat de Eik vrij veel zetmeel ( goede geleider), wortelt diep en heeft een ruwe bast. De Eik was de Heilige Boom van de Kelten. Iedere eikel was bezield door een fee en daardoor een geluksbrenger. Eens per jaar beklommen de druïden, gekleed in witte gewaden, hun eiken, om met hun gouden sikkels de maretakken er uit te snijden. Takken die naar beneden vielen, werden in witte doeken opgevangen en onder het volk verdeeld. Een overblijfsel van dit oude gebruik is de mistletoe die rond kerstmis de huiskamers versieren. Maretak is het symbool voor eeuwig leven, de bes voor de zon. Voor de Grieken hoorde de Eik bij Zeus, voor de Romeinen bij Jupiter, bij de Germanen bij Thor. In Griekenland stond de Eik van Dodona, gehoed door drie priesteressen die in het ruisen van de bladeren de goddelijke stem vernamen. Slavische volkeren vereerden in de Eik hun god Percula.

De Eik was voor veel volkeren een magische boom. De Griekse geschiedschrijver Tractus schrijft dat de Germanen geen tempels kennen, alleen heilige wouden. Hij was erg onder de indruk van de machtige eikenbossen langs de Weser (rivier in Duitsland). Aan de voet van eiken spraken zij recht, brachten zij offers en begroeven zij hun doden. Het heilige vuur dat in eikenwouden brandde, mocht niet uitgaan. Vooral tijdens het Germaanse joelfeest (25 december tot 6 januari) speelde het een belangrijke rol. Dit feest was gewijd aan de zonnegod Frey, die het licht terugbracht. Bij de Kelten was de Eik gewijd aan de dondergod Taranis. In het oude Griekenland was de Eik aan Zeus gewijd. De eerste tempel van Zeus was een eikenbos. De Eik bereikte met de wortels de onderwereld, met de kruin de hemelen. De dichter Aeschylos noemt de Eik van Dodona de eerste voedselschenkster of ook eerste moeder.

Rhea, bij de Romeinen Diana, was de drievoudige godin van de eikcultus. Dryaden waren de nimfen van de Eik. Bij de Romeinen was de Eik gewijd aan de god van de bossen en velden, Pan. Eiken waren vruchtbaarheidsbrengers. Ook bij de Hebreeërs speelde de Eik een belangrijke rol. In het eikenbosje in Sichem en bij Hebron hoorde Abraham de stem van Jahweh. Soul, zijn zonen en Deborah werden onder een Eik begraven. De theorie dat de Eik voor onze voorouders een speciale boom was, verbonden met het bovennatuurlijke, werd in 1998 in Engeland gesterkt. Aan de noordelijke kust van Norfolk ontdekte men namelijk onder een wandelende zandplaat de stronk van een Eik die met zijn wortels naar de hemel wees en omgeven was door een ovaal van 54 eikenstammen. Deze unieke vondst, wellicht overblijfselen van een tempel uit de vroege bronstijd is met koolstofdateringstechniek geschat op een leeftijd van 4000 jaar - even oud als Stonehenge. Men vermoedt dat de ondersteboven geplaatste stronk een soort altaar vormde waarop de stoffelijke resten van de overledenen konden worden geplaatst.

Wat de bomen vertellen:

De eik is de koning van het woud. Met zijn stevige stam, dikke knoestige takken en harde bladeren is hij een majestueuze verschijning. De Grieken en Romeinen zagen in de eik een geschenk der goden, die zij onder deze bomen ook vereerden. In het woud van Dodona, de oudste orakelplaats van Griekenland, verkondigden de priesteressen uit het ruisen der eiken de wil der goden. In de oorlog buitgemaakte wapens en wapenuitrustingen werden aan eiken opgehangen. Zo'n zegeteken, dat aan de oppergod Zeus gewijd was, werd zelfs door de vijand ongemoeid gelaten. Reusachtige eiken hadden eveneens bij de Germanen grote mythologische betekenis. Onder deze Wodanseiken, genoemd naar hun oppergod, werd recht gesproken.

Ook toen het rechtspreken onder de eik in onbruik raakte bleven eiken deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. Zij werden geplant als kroeze- of kruisboom. Dat waren grens bomen waarmee men in de prekadastrale tijd een afbakening van zijn gebied aangaf. In het dorp Fleringen, ten zuiden van Tubbergen, is nog zo'n imposante kroezenboom te bewonderen. Het christendom probeerde het oude geloof in de wonderkracht van de eik uit te roeien. Zo liet de bekende prediker Bonifatius onder meer de Donareik bij het Duitse Geismar omhakken. Deze pogingen mislukten want de eik gold nog lang hierna als heilig. In 1671 strijdt de Overijsselse Synode tegen het trekken van het volk naar de heilige bomen, waarvan er in 1637 één bij Holten en in 1671 één bij Raalte genoemd wordt. De christenen namen de boomverering daarom over, maar gaven daaraan een christelijk tintje. Onder de boom werd een kapelletje gebouwd of men hing aan de stam een crucifix of een beeltenis van Maria. Menig schietgebedje werd door een benauwde voorbijganger gepreveld bij deze Mariabomen, die stonden in de onmetelijke, maar in die tijd ook veelal onveilige wouden.

Als je de eik als levensboom hebt, ben je een ijzeren doorzetter. Je hebt dezelfde kracht en vastberadenheid als de eik. Je gaat graag tegen de stroom in en als je te­genstand ontmoet, wekt dat je vechtlust op. Je hebt een ijzer gestel; eiken worden vaak stokoud. Aan rondlummelen heb je een hekel, je wilt je graag nuttig gebruiken. Zit het even tegen, dan ga je niet bij de pakken neerzitten, maar je stort je vol enthousiasme op een nieuwe zaak. Je blijft jezelf onder alle omstandigheden en je kunt je totaal wijden aan een bepaald doel.

Terug.

Klik hier om uw geboorte boom te downloaden.

Opbellen
E-mail